Protihlukové velíny a kabiny

Protihlukové velíny a akustické kabiny jsou určeny k ochraně osob před nadměrným hlukem. Odhlučněné kabiny se uplatní tam, kde je neekonomické či nemožné odhlučnit zdroje hluku ve výrobní hale ať už  pro jejich velký počet nebo jejich rozlehlost a zároveň je zde požadavek na ergonomii pracovního prostředí.
Protihlukový velín napomáhá plnému soustředění dispečera a snižuje stres vyvolaný nadměrnou hlukovou zátěží z hlučných průmyslových provozů. Operátor hlučného provozu zde může pracovat bez nasazených ochranných pomůcek v ergonomickém pracovním prostředí.
Odhlučněná odpočinková kabina je určená pro odpočinek osob pracujících ve velmi hlučných provozech. Zaměstnanci nemusí v přestávkách odcházet do vzdálené tišší lokality a mohou zůstat poblíž svého pracoviště v příjemnějším prostředí.
Protihluková kabina kupříkladu může také sloužit jako zkušební pracoviště pro testování výrobků z pohledu akustických parametrů.

Charakteristika krytu:

rozměry (d x š x v): dle požadavků zákazníka
vložný útlum:  od 9 do 25dB
tloušťka stěny:  min. 50mm, obvykle 100mm
konstrukční provedení: obvykle protihlukové panely upevněny na nosné kostře, provedení protihlukových panelů: sendvičové, vnější oplechování ocelovým (černým / pozinkovaným), hliníkovým nebo nerezovým plechem tloušťky 1,5mm, popř. 2mm pro robustní panely
povrchová úprava: dle požadavků zákazníka, pozink / zadaný nátěrový systém (min. 80Mikronů … 160mikronů … 200mikronů)vnitřní povrch kabiny dle požadavků (sololit, tapeta, sádrokarton apod.)
možné doplňky:  ventilační jednotky
  klimatizace
  protihlukový labyrint pro vstup ventilačního vzduchu
  elektrický rozvod
  průchodky pro kabeláž
  protihlukové dveře, vrata
  protihluková okna
  samozavírací mechanismus dveří
  automatické otvírání a zavírání dveří

Příklady použití:

Protihluková kabina pro odpočinek zaměstnanců
protihlukový velín v papírenském průmyslu
protihluková kabina pro testování výrobků, kdy parametrem funkčnosti je hlučnost zařízení

Protihlukové velíny a kabiny Protihlukové velíny a kabiny Protihlukové velíny a kabiny Protihlukové velíny a kabiny Protihlukové velíny a kabiny Protihlukové velíny a kabiny
Aktuality...
Hluk je každý nechtěný zvuk, který má rušivý nebo obtěžující charakter, nebo který má škodlivé účinky na lidské zdraví. Negativní účinky hluku na lidské zdraví jsou …(více…)
Článek popisuje návrh, výpočet a experimentální ověření vložného útlumu hlukového krytu pro velké průmyslové kompresory poháněné elektromory ...(více…)