Galerie protihlukových krytů

ukázka zabudování protihlukového krytu do prostor výrobní linky protihluková clona v teplárně stanoviště pro protihlukovou clonu zdroje hluku v teplárně protihluková bariéra chladicí jednotky zimního stadionu protihluková bariéra chladicí jednotky zimního stadionu, detail protihlukový závěsný panel protihlukový kryt výrobního centra výrobní centrum po instalací protihlukového krytu výrobní centrum před instalací protihlukového krytu kapotáž výrobní linky ve slévárně Odhlučněná skříň pro testování hlučných součástek - dveře otevřeny. Odhlučněná skříň pro testování hlučných součástek Akustický kryt masívní převodové skříně v gumárenském průmyslu Akustický kryt masívní převodové skříně v gumárenském průmyslu Mobilní zdroj elektrického proudu, na který je připraven protihlukový kryt Elektrocentrála v protihlukovém krytu protihlukový kryt malého zdroje hluku protihlukový kryt malého zdroje hluku-otevřené dveře stanoviště pro protihlukový kryt malého zdroje hluku - elektromotoru protihlukový kryt malého zdroje hluku - elektromotoru - po instalaci krytu stanoviště pro protihlukový kryt malého zdroje hluku - elektromotor před instalaci krytu protihlukový kryt malého zdroje hluku - elektromotoru v těžkém průmyslu - po instalaci krytu protihlukový kryt malého zdroje hluku - kompresoru protihlukový kryt malého zdroje hluku - kompresoru, pohled z boku schéma hlukového krytu elektromotoru, otevřená varianta schéma hlukového krytu elektromotoru, otevřená varianta, detail schéma hlukového krytu elektromotoru, otevřená varianta, detail, český text protihlukový kryt turbíny protihlukový kryt turbíny protihlukový kryt turbíny protihlukový kryt turbíny Protihlukový kryt soustrojí turbína – generátor, po instalací krytu Protihlukový kryt soustrojí turbína – generátor, před instalací krytu protihlukový kryt chladicí jednotky protihlukový kryt chladicí jednotky protihlukový kryt chladicí jednotky protihlukový kryt výkonného kompresoru kapotáž výrobní linky ve slévárně, detail kapotáž výrobní linky ve slévárně, detail kapotáž výrobní linky ve slévárně, detail kapotáž výrobní linky ve slévárně, detail kapotáž výrobní linky ve slévárně, detail kapotáž výrobní linky ve slévárně, detail kapotáž výrobní linky ve slévárně Protihlukový kryt dmychadla Aerzen Protihlukový kryt elektromotoru Protihlukový kryt kompresoru, pohled na čelní stěnu s přístupovými dveřmi Protihlukový kryt kompresoru, pohled na strop krytu Protihlukový kryt kompresoru, pohled na sací otvory a prostupy potrubí stěnou krytu Kryt kompresoru protihlukovy Akustický kryt z nerezových panelů Protihlukový kryt sání turbodmychadla. Kapotáž technologického centra v železárnách Dvojice protihlukových krytů na dvou výkonných kompresorech v chemickém a důlním průmyslu Dvojice protihlukových krytů na dvou výkonných kompresorech v chemickém a důlním průmyslu Dvojice protihlukových krytů na dvou výkonných kompresorech v chemickém a důlním průmyslu Odhlučněná odpočinková místnost v papírenském průmyslu Odhlučněná odpočinková místnost v papírenském průmyslu MotorGenerator - s protihlukovým krytem MotorGenerator - před krytováním Přiblížený pohled na protihlukové úpravy kompresorové stanice Celkový pohled na kompresorovou stanici po protihlukových úpravách. Sací registr odhlučněné kompresorové stanice Odhlučněná kompresorová stanice – pohled dovnitř na sací registry a sendvičové akustické panely Odhlučněný spalinový ventilátor Odhlučněný spalinový ventilátor Odhlučněný velín kartonážní výroby Odhlučněný velín kartonážní výroby Odhlučněný velín kartonážní výroby Podstřešní odtahové ventilátory bez tlumičů hluku v papírenském průmyslu Podstřešní odtahové ventilátory osazené tlumiči hluku v papírenském průmyslu Protihluková zvedací vrata pro zhutňovací komoru v betonárně. Přípravná montáž. Protihluková zvedací vrata pro zhutňovací komoru v betonárně. Vystrojená ovládacími prvky. Protihluková zvedací vrata pro zhutňovací komoru v betonárně. Otevřený stav na zhutňovací komoře Sací registr odhlučněné kompresorové stanice Protihluková stěna z akustických panelů. Střešní ventilátor v papírně před odhlučněním Střešní ventilátor v papírně po odhlučnění Střešní ventilátor v papírně před odhlučněním Střešní ventilátor v papírně po odhlučnění Sací otvory (se žaluziemi) dmýchárny velké čističky odpadních vod (ČOV) v papírenském průmyslu Sací otvory dmychárny osazené tlumiči hluku. Velká čistička odpadních vod (ČOV) v papírenském průmyslu Odtahový ventilátor v cementárně osazený krytem Odtahový ventilátor v cementárně určený k zakrytování Ventilátorová plošina na střeše papírenské haly s odhlučněním Ventilátorová plošina na střeše papírenské haly před odhlučněním Vrata 4x4m akustická skládací odhlučnění kogenerační jednotky odhlučnění kogenerační jednotky odhlučnění kogenerační jednotky
Aktuality...
Hluk je každý nechtěný zvuk, který má rušivý nebo obtěžující charakter, nebo který má škodlivé účinky na lidské zdraví. Negativní účinky hluku na lidské zdraví jsou …(více…)
Článek popisuje návrh, výpočet a experimentální ověření vložného útlumu hlukového krytu pro velké průmyslové kompresory poháněné elektromory ...(více…)