Případové studie

Odhlučnění vytřásací linky ve slévárně

Ve slévárně šedé litiny byla zprovozněna linka pro výrobu odlitků. V závěrečné fázi technologického procesu je nutno odlitky vyloučit z forem – a to je velmi hlučná záležitost. Vedení firmy se rozhodlo v rámci svého ekologického programu zlepšit životní a pracovní prostředí svých zaměstnanců snížením hlučnosti vytřásací linky.

2005/09 – zadavatel poptal odhlučnění vytřásací linky ve slévárně
2005/09 – navrhli jsme koncepci rozebíratelného krytu vyrobeného z protihlukových panelů
2005/12 – zadavatel si vybral jiné, levnější řešení
2006/03 – zadavatel nás oslovil znovu s poptávkou na dokončení odhlučnění linky -
původní dodávka byla pouze ve formě jednoduchého překrytí části linky plechovou nástavbou. Hladina hluku byla v místě obsluhy 93dB (A) a v prostoru dveří krytu 116dB(A).
2006/06 – začala fáze doplňování hluk tlumícího materiálu na stávající překrytí, tj. v podstatě se musel kryt rozebrat – odmontovat stěny nástavby, nechat jen kostru, stěny vyztužit, doplnit tlumicí materiál a stěny znovu připevnit ke kostře.
2006/08 – protihluková vrstva nainstalována – zamezilo se generování odrazů a zvýšeného hluku uvnitř nástavby, nicméně radikální snížení hluku v místě obsluhy tyto úpravy nepřinesly.
Důvod: neodborně a nevhodně navržená původní nástavba linky. Příliš mnoho otevřeného prostoru v podzemí linky.
Řešení:

  1. návrat k původnímu návrhu protihlukového krytu – pro zadavatele nevhodné
  2. stávající kryt ponechat a uzavřít podzemní prostor linky proti úniku hluku

Byla zvolena varianta b) – vzhledem k omezenému rozpočtu jedině možné řešení.
2007/03 – bylo provedeno rozsáhlé zatěsnění co možná nevíce otvorů pod krytem linky, včetně minimalizace otevřených prostor u pásového dopravníku – to byl asi největší technický oříšek – spíše ořech.
Výsledek:
Snížení hladiny hluku L(A) vyzařované linkou o 7 dB
Shrnutí:
Celý projekt byl sice běh na dlouhou trať, avšak výsledný efekt našich doplňkových protihlukových opatření byl alespoň částečně dosažen – bylo dosaženo snížení hladiny hluku v místě obsluhy linky. Pracovní prostředí zaměstnanců je lepší a jejich sluch není atakován tak vysokými hladinami hluku jako na počátku.

Další vylepšení hlukových parametrů pracovního prostředí této slévárny přinese snížení hlučnosti okolních technologických zařízení ve výrobní hale.

Případové studie Případové studie Případové studie Případové studie Případové studie Případové studie
Případové studie
Aktuality...
Hluk je každý nechtěný zvuk, který má rušivý nebo obtěžující charakter, nebo který má škodlivé účinky na lidské zdraví. Negativní účinky hluku na lidské zdraví jsou …(více…)
Článek popisuje návrh, výpočet a experimentální ověření vložného útlumu hlukového krytu pro velké průmyslové kompresory poháněné elektromory ...(více…)