Úvodní stránka

Tyto stránky HlukoveKrytyCz jsme založili proto, že chceme pomoci v boji proti škodlivým účinkům hluku na lidské zdraví.

V dnešní době je hluk všudypřítomný a v mnoha lokalitách lidem znepříjemňuje život. Jedna z nejvýraznějších nadměrných hlukových zátěží na lidský organismus je expirace hlukem v zaměstnání, v pracovním procesu.
Podle tiskové zprávy EU OSHA z 20. dubna 2005 se odhaduje, že jedna třetina evropských pracovníků je déle než čtvrtinu pracovní doby vystavena vlivu vysoké hlučnosti. Světová zdravotnická organizace uznala ztrátu sluchu způsobenou hlukem jako „nejrozšířenější nemoc z povolání s nevratnými následky“. Nedávný průzkum (Práce a zdraví v EU - Statistický portrét Evropské komise 2004) také naznačuje, že asi sedm procent všech evropských pracovníků v průmyslu trpí poruchami sluchu, mezi něž může patřit hluchota, ušní šelesty (zvonění, pískání, bzučení nebo hučení v uších) nebo jinými sluchovými vadami. Roční výdaje na kompenzaci pracovníků v celé Evropě činí až 35 miliónů euro (dle The Hearing Academy, Nizozemsko).
Poruchy sluchu způsobené hlukem jsou nevratné, ale lze se jim vyhnout.

Jednou z možností, jak se poškození zdraví vlivem nadměrného hluku vyhnout, je použití protihlukových krytů.
Aplikování našich akustických krytů umožní lidem pracovat spokojeněji, bezpečněji, lépe.
Nasazením námi navržených protihlukových opatření dostávají zaměstnavatelé nástroj na splnění legislativních požadavků ochrany pracovníků před ohrožením jejich zdraví vlivem hluku.

Aktuality...
Hluk je každý nechtěný zvuk, který má rušivý nebo obtěžující charakter, nebo který má škodlivé účinky na lidské zdraví. Negativní účinky hluku na lidské zdraví jsou …(více…)
Článek popisuje návrh, výpočet a experimentální ověření vložného útlumu hlukového krytu pro velké průmyslové kompresory poháněné elektromory ...(více…)