Produkty – protihlukové kryty

Dlouholetá praxe a požadavky zákazníků nás přivedly k vývoji, výrobě a dodávce různých protihlukových opatření. Nejčastější použití našich hlukových krytů je v průmyslovém prostředí. Příkladem jsou protihlukové kryty elektromotorů, akustické kryty kompresorů a ventilátorů nebo protihlukové kryty technologických center a výrobních linek. V neposlední řadě je nutné jmenovat akustické kabiny určené k odpočinku pracovníků hlučných provozů popřípadě odhlučněné protihlukové velíny či odhlučněná zkušební pracoviště pro plnodnotný výkon techniků a dělníků.
Akustické tlumiče hluku – protihlukové kryty – je možné rozčlenit do níže uvedených kategorií.

Protihlukové kryty malých zdrojů hluku

Protihlukové kryty malých zdrojů hluku

Protihlukové kryty této řady jsou určeny pro snížení hluku elektromotorů, dmychadel, kompresorů, čerpadel, mobilních elektrocentrál, menších soustrojí a dalších zařízení.

 

 

 

 

Protihlukové kryty velkých zdrojů hluku

Protihlukové kryty velkých zdrojů hluku

Protihlukové kryty velkých zdrojů hluku jsou určeny pro turbíny, dieselelektrické agregáty, soustrojí turbína-generátor, velká čerpadla či kompresory a další objemné zdroje hluku.

 

 

 

 

Protihlukové kapotáže výrobních linek

Protihlukové kapotáže výrobních linek

Protihluková kapotáž výrobní linky je individuální řešení ochrany obsluhy před nadměrným hlukem výrobní linky nebo technologického centra. Tvar, konstrukce, velikost hlukového útlumu a zabudování krytu do výrobní haly je řešeno na míru se zákazníkem.

 

 

 

 

Protihlukové clony, stěny, zábrany

Protihlukové clony, stěny, zábrany

Protihlukové stěny se v průmyslu používají v případech, kdy z technologických důvodů nelze použít zcela zavřený ani polozavřený kryt. Tato akustická opatření slouží k odstínění okolí od zdroje hluku a pro omezení šíření tohoto hluku.

 

 

 

 

Protihlukové velíny a kabiny

Protihlukové velíny a kabiny

Protihlukové velíny a akustické kabiny jsou určeny k ochraně osob před nadměrným hlukem. Odhlučněné kabiny se uplatní tam, kde je neekonomické či nemožné odhlučnit zdroje hluku ve výrobní hale ať už pro jejich velký počet nebo rozlehlost a zároveň je zde požadavek na odpovídající ergonomický pracovní prostor.
Tato akustická opatření slouží k odstínění osob od okolního hluku.

Aktuality...
Hluk je každý nechtěný zvuk, který má rušivý nebo obtěžující charakter, nebo který má škodlivé účinky na lidské zdraví. Negativní účinky hluku na lidské zdraví jsou …(více…)
Článek popisuje návrh, výpočet a experimentální ověření vložného útlumu hlukového krytu pro velké průmyslové kompresory poháněné elektromory ...(více…)